Que t'oferim

T’oferim tots els serveis relacionats amb el món de l’empresa, treball i gestions administratives. Servei integral per a tot tipus de client al millor preu del mercat.

Comptabilitat

Gestió dels tributs obligatoris, IVA, Retencions, Comptes Anuals, Registre,…

Gestió dels tributs obligatoris, IVA, Retencions, Comptes Anuals, Registre,…

Assegurances

Portem les millors asseguradores del mercat. Oblidi’s de problemes amb les asseguradores telefòniques. Aquí sempre rebrà un tracte personal i sense intermediaris.

Portem les millors asseguradores del mercat. Oblidi’s de problemes amb les asseguradores telefòniques. Aquí sempre rebrà un tracte personal i sense intermediaris.

Assessoria Fiscal i Laboral

Por-ti’n la gestió de la seva empresa. Nómines, contractes, Seguretat Social, TC’s,..

Por-ti’n la gestió de la seva empresa. Nómines, contractes, Seguretat Social, TC’s,..

Declaracions de Renda

Especialistes en la confecció de la Declaració de Renda (IRPF)

Especialistes en la confecció de la Declaració de Renda (IRPF)

Extranjeria

Tramitació documentació d’extranjeria: renovacions, altes, traducció de documents a qualsevol idioima,..

Tramitació documentació d’extranjeria: renovacions, altes, traducció de documents a qualsevol idioima,..

Contractes lloguer i compra

Confecció de contractes a mida de lloguer, compra, traspas o de qualsevol tipus d’inmoble o negoci.

Confecció de contractes a mida de lloguer, compra, traspas o de qualsevol tipus d’inmoble o negoci.

Deixi que nosaltres ens ocupen de la gestió de  la seva empresa, som els millors que ho podem fer.