Cristina Gardeñes

Comptabilitat i gestió empreses.

Rosa Mª Vilardrich

Fiscal i Laboral

Laia Vilardell

Agent d'assegurances. Tècnica en LOPD

Antonio Vergés

Assessor Fiscal i Laboral

Manuel Vilardell

Gestor / Assessor Fiscal